http://pinjamanperibadi2u.com.my

Pinjaman Peribadi | Personal Loan

Pinjaman Peribadi Koperasi Perkasa- Koperkasa

Pinjaman Peribadi Koperasi Perkasa- Koperkasa - Pembiayaan Kerajaan & Berkanun

Peninsular Malaysia, Sabah and Sarawak Kuala Lumpur Malaysia

Tel/Whatsapp: 0192983056

Email: hashimbank@gmail.com

Web:

9/10
36
500 user

Pinjaman Peribadi Koperasi Perkasa- Koperkasa

Pinjaman Peribadi Koperasi Perkasa- Pembiayaan 5 Bintang. Nama panjang adalah Koperasi Koperkasa Sarawak Berhad. Untuk semakan kelayakan pinjaman peribadi koperasi perkasa, sila Call/SMS/Whatsapp payslip e penyata gaji terkini ke 0192983056

About Koperkasa

Pinjaman Peribadi Koperasi Perkasa- Koperkasa

Produk dan Perkhidmatan Koperkasa

Terdapat banyak perkhidmatan dan produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Koperasi Perkasa.

Pinjaman Peribadi 1

Pembiayaan Peribadi bertujuan untuk memberikan kemudahan pembiayaan untuk membantu anggota dari segi kewangan untuk kepentingan peribadi.

KONSEP Bai Al-Inah

JUMLAH MAKSIMUM PEMBIAYAAN *RM200,000

KADAR KEUNTUNGAN 3.49% untuk tempoh bayaran balik 3 tahun dan ke bawah4.99% untuk tempoh bayaran balik 4 tahun hingga 10 tahun (Promosi dari 1 Nov-31 Dis 2018)

TEMPOH BAYARAN BALIK Maksimum 10 tahun

JAMINAN TIADA penjamin diperlukan

SYARAT-SYARAT

 1. Anggota Koperkasa yang mempunyai potongan aktif.
 2. Anggota yang baru mendapat kelulusan keanggotaan boleh terus memohon pembiayaan.
 3. Gaji pemohon layak dipotong berdasarkan peraturan kewangan Jabatan/Majikan.
 4. Jumlah layak dipinjam berdasarkan had potongan gaji.

DOKUMEN

 1. Salinan slip gaji terkini pemohon & penjamin (yang telah dicop dan disahkan)
 2. Salinan MyKad pemohon(yang telah dicop dan disahkan)
 3. Surat asal pengesahan / borang komitmen dari majikan (jika perlu)
*Tertakluk kepada terma dan syarat. **Tidak tertakluk kepada pembiayaan yang bertindih. Pembiayaan bertindih akan dikenakan kadar 6.50%

Anggota yang dihargai, sila hubungi pejabat Koperkasa yang terdekat untuk mendapatkan keterangan lanjut.

Pembiayaan Peribadi 100%

Pembiayaan 100% bertujuan untuk meringankan beban anggota-anggota yang memerlukan wang dengan segera dan sebagai persediaan persaraan.

KONSEPBai Al-Inah

JUMLAH MAKSIMUM PEMBIAYAAN Tidak melebihi jumlah Modal Yuran Bulanan terkumpul

KADAR KEUNTUNGAN 5%

TEMPOH BAYARAN BALIKMaksimum 5 tahun

JAMINAN TIADA penjamin diperlukan

SYARAT-SYARAT MEMBUAT PINJAMAN

Anggota Koperkasa yang mempunyai potongan aktif bagi yang masih berkhidmat. Anggota tidak mempunyai pembiayaan peribadi atau peribadi bertindih. Gaji pemohon layak dipotong berdasarkan peraturan kewangan Jabatan/Majikan.

Had potongan 60% dikecualikan khas untuk anggota yang akan bersara daripada perkhidmatan.

DOKUMEN

 1. Salinan asal slip gaji terkini pemohon.
 2. Salinan MyKad pemohon (yang telah dicop dan disahkan).

Pembiayaan Kenderaan

Pembiayaan kenderaan bertujuan untuk memberi kemudahan kepada anggota untuk membeli kenderaan serta memohon wang tunai dalam satu masa.

CONCEPT Bai Al-Inah

JUMLAH MAKSIMUM PEMBIAYAAN RM60,000

KADAR KEUNTUNGAN 5% untuk pembiayaan RM10,000 dan ke bawah. 6% untuk pembiayaan RM10,001 hingga RM60,000

TEMPOH BAYARAN BALIK Maksimum 5 tahun untuk pembiayaan RM10,000 dan ke bawah. Maksimum 10 tahun untuk pembiayaan RM10,001 hingga RM60,000

JAMINANDaftar hak milik adalah atas nama peminjam dan hak milik dituntut oleh KOPERKASA sepanjang tempoh pembiayaan.

INSURAN & CUKAI JALAN Insuran Comprehensive hendaklah diambil menerusi KOPERKASA, sepanjang tempoh pembiayaan.

SYARAT-SYARAT

 1. Anggota Koperkasa yang mempunyai potongan aktif.
 2. Anggota yang baru mendapat kelulusan keanggotaan boleh terus memohon pembiayaan.
 3. Gaji pemohon layak dipotong berdasarkan peraturan kewangan Jabatan/Majikan.
 4. Jumlah layak dibiaya adalah berdasarkan had potongan gaji dan tertakluk kepada kedudukan kewangan Koperkasa.

DOKUMEN

 1. Surat penjelasan mengenai kelulusan pinjaman daripada KOPERKASA bersama-sama inbois.
 2. Salinan asal slip gaji terkini pemohon (yang telah dicop dan disahkan)
 3. Salinan MyKad pemohon (yang telah dicop dan disahkan)

Pembiayaan Pembelian Alat & Barangan

Pembiayaan Pembelian Alat & Barangan bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada anggota untuk membeli alat dan barangan keperluan rumah secara bayaran ansuran.

KONSEP Bai Al-Inah

JUMLAH MAKSIMUM PEMBIAYAANRM20,000

KADAR KEUNTUNGAN5.99%

TEMPOH BAYARAN BALIK Maksimum 8 tahun

JAMINAN TIADA penjamin diperlukan

SYARAT-SYARAT

 1. Anggota Koperkasa yang mempunyai potongan aktif.
 2. Anggota yang baru mendapat kelulusan keanggotaan boleh terus memohon pembiayaan.
 3. Gaji pemohon layak dipotong berdasarkan peraturan kewangan Jabatan/Majikan.
 4. Jumlah layak dipinjam berdasarkan had potongan gaji.

DOKUMEN

 1. Salinan asal slip gaji terkini pemohon (yang telah dicop dan disahkan)
 2. Salinan MyKad pemohon (yang telah dicop dan disahkan)

Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan Peribadi bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada anggota bagi pembiayaan pendidikan anak-anak atau anggota itu sendiri.

JENIS Bai Al-Inah

JUMLAH MAKSIMUM PEMBIAYAAN  >> RM5,000 untuk peringkat sekolah rendah / menengah >> RM30,000 untuk peringkat Institut Pengajian Tinggi Awam / Swasta atau kolej

KADAR KEUNTUNGAN 5%

TEMPOH BAYARAN BALIK  >> sehingga 5 tahun untuk peringkat sekolah rendah / menengah >> sehingga 15 untuk peringkat Institut Pengajian Tinggi Awam / Swasta atau kolej

JAMINANTIADA penjamin diperlukan

SYARAT-SYARAT

 1. Anggota Koperkasa yang mempunyai potongan aktif.
 2. Anggota yang sudah 3 bulan menjadi anggota dan potongan gaji untuk Modal Yuran Bulanan telah dimulakan.
 3. Gaji pemohon layak dipotong berdasarkan peraturan kewangan Jabatan/Majikan.

DOKUMEN

 1. Salinan asal slip gaji terkini pemohon (yang telah dicop dan disahkan oleh majikan anggota)
 2. Salinan MyKad pemohon (yang telah dicop dan disahkan oleha majikan anggota)
 3. Salinan sijil kelahiran anak (yang telah dicop dan disahkan oleh majikan anggota)
 4. Surat tawaran IPT, jika berkenaan (yang telah dicop dan disahkan oleh majikan anggota)

Pinjaman Kewangan untuk Kebajikan

Pembiayaan Kebajikan bertujuan untuk memberikan kepada anggota dalam urusan berikut:

 1. Kematian keluarga terdekat;
 2. Ketika ditimpa mala petaka seperti kebakaran, banjir, ribut taufan dan kemalangan serius lain;
 3. Rawatan Kesihatan / Rawatan doktor pakar / pembelian produk kesihatan.

JENIS Bai Al-Inah

JUMLAH MAKSIMUM PEMBIAYAAN RM10,000

PERATUS KEUNTUNGAN serendah 5%

TEMPOH BAYARAN BALIK Maksimum 10 tahun

JAMINAN TIADA penjamin diperlukan

SYARAT-SYARAT PEMBIAYAAN

 1. Gaji pemohon layak dipotong berdasarkan kepada Peraturan Kewangan Jabatan/Majikan.
 2. 3 bulan menjadi anggota dan potongan gaji untuk Modal Yuran Bulanan telah dimulakan.

DOKUMEN

 1. Dokumen-dokumen asal yang sah seperti Laporan Polis, syor dan sokongan Doktor atau Doktor Pakar, resit atau Sijil Kematian sebagai bukti kejadian yang berlaku,
 2. Salinan asal slip gaji pemohon,
 3. Salinan MyKad Pemohon.

Pembiayaan Pelancongan(termasuk UMRAH)

Pembiayaan Pelancongan bertujuan memberikan kemudahan kepada anggota untuk membeli tiket penerbangan luar atau dalam negara dan penambahan wang saku semasa pemergian. Pembiayaan ini juga boleh digunakan untuk tujuan UMRAH.

PRINSIP Bai Al-Inah

JUMLAH MAKSIMUM PEMBIAYAAN RM10,000

KADAR KEUNTUNGAN 6%

TEMPOH BAYARAN BALIK Maksimum 10 tahun

JAMINAN TIADA penjamin diperlukan

SYARAT-SYARAT FINANCING

 1. Anggota Koperkasa yang mempunyai potongan aktif.
 2. Anggota yang baru mendapat kelulusan keanggotaan boleh terus memohon pembiayaan.
 3. Gaji pemohon layak dipotong berdasarkan peraturan kewangan Jabatan/Majikan.
 4. Permohonan hendaklah tidak kurang dari 45 hari bekerja daripada tarikh keberangkatan.
 5. Anggota hendaklah mendapatkan Pakej Umrah daripada Syarikat yang dilantik oleh KOPERKASA.

DOKUMEN

 1. Salinan asal slip gaji terkini pemohon (yang telah dicop dan disahkan)
 2. Salinan MyKad pemohon (yang telah dicop dan disahkan)
 3. Dokumen-dokumen sokongan lain yang diperlukan.

Pembiayaan Peribadi 2

Pembiayaan Peribadi 2 bertujuan untuk memberikan kemudahan pembiayaan untuk membantu anggota dari segi kewangan untuk kepentingan peribadi.

KONSEP Bai Al-Inah

JUMLAH MAKSIMUM PEMBIAYAAN *RM200,000

KADAR KEUNTUNGAN 3.49% untuk tempoh bayaran balik 3 tahun dan ke bawah,  4.99% untuk tempoh bayaran balik 4 tahun hingga 10 tahun (Promosi dari 1 Nov - 31 Dis 2018)

TEMPOH BAYARAN BALIK  Maksimum 10 tahun

JAMINAN TIADA penjamin diperlukan

SYARAT-SYARAT

 1. Anggota Koperkasa yang mempunyai potongan aktif.
 2. Pernah memohon Pembiayaan Peribadi terdahulu dan masih sedang dalam bayaran ansuran bulanan melalui potongan gaji.
 3. Gaji pemohon layak dipotong berdasarkan peraturan kewangan Jabatan/Majikan.
 4. Had DSR tidak melebihi 60%.
 5. Penyelesaian pinjaman pihak ketiga yang berjumlah RM20,000 dan ke bawah termasuk pembiayaan lain daripada KoperkasaKECUALI Pembiayaan/Pinjaman Peribadi terdahulu.
 6. Pembiayaan bertindih untuk pembiayaan ini adalah TIDAK dibenarkan.
 7. Jumlah layak dipinjam berdasarkan had potongan gaji dan tertakluk kepada kedudukan semasa kewangan Koperkasa
 8. Syarat-syarat lain / prosedur yang berkaitan dengan Pembiayaan Peribadi yang sedia ada DIKEKALKAN.

DOKUMEN

 1. Salinan slip gaji terkini pemohon & penjamin (yang telah dicop dan disahkan)
 2. Salinan MyKad pemohon (yang telah dicop dan disahkan)
 3. Surat asal pengesahan / borang komitmen dari majikan (jika perlu)

Sila klik di sini untuk muat turun brosur Pembiayaan 2018

*Tertakluk kepada terma dan syarat.

*sumber: Koperkasa Website

Terbaharu! Loan untuk government kontrak (ditutup)

Tawaran hebat bagi pekerja kontrak tetapi mestilah memenuhi syarat seperti berikut:-

 1. Kontrak kerajaan/ badan berkanun/ Universiti/ Hospital/ Majlis Perbandaran terpilih
 2. Pemohon mestilah berkhidmat sekurang-kurangnya 2 tahun dan tiada tindakan tatatertib (disiplin).
 3. Walaupun tiada potongan biro angkasa anda layak memohon.
 4. Semak Spika sahaja.
 5. Interest 9.99% tolak angkasa 2%.
 6. Payout 67%.
 7. Proses 3 minggu atau lebih bergantung kepada bahagian proses.
 8. Majlis perbandaran pulau pinang layak buat juga DBKL dan lain-lain.

Koperkasa Ar-Rahnu

Produk dan perkhidmatan yang disediakan oleh Koperkasa

Koperkasa Ar-Rahnu

Place2Stay@Simpang Tiga

Hotel juga dibina bagi memberi perkhidmatan terbaik oleh Koperkasa. :)

Place2Stay@Simpang Tiga

About the Hotel

Hotel Place2Stay@Simpang Tiga is located in the prime district of Jalan Simpang Tiga, a blooming hub for education and local federal government administration offices. Right across from the hotel is Swinburne University, one of the top university in world.

Contact Us Koperasi Koperkasa

Ibu Pejabat

Koperasi Koperkasa Berhad

Wisma Koperkasa,

16-20, Jalan Simpang Tiga

93300 Kuching Sarawak

E-mel: general@koperkasa.com.my

Telefon: 082-424596 082-424597 082-425610 082-426771

Interested to Apply A Personal Loan? Talk With Us Now!

Call/ SMS / Whatsapp: 019-2983056 (Give name, No.IC, Departments & Locations, office telephone number, mobile phone number(if no different with WhatsApp number), Permanent/ Contract, Basic Salary, Fixed Allowances and Total Deductions on latest payslip), FaceBook / E-mail:hashimbank@gmail.com.

Tags: personal loan, pinjaman peribadi, personal financing, pembiayaan peribadi, koperasi, koperasi loan, pinjaman koperasi, pinjaman peribadi koperasi, bank rakyat, islamic loan, islamic financing, jadual pinjaman peribadi, payment schedule loan, biro angkasa, payout 100%, kobena, kogemilang, yayasan ihsan rakyat, yayasan rce perlis payout 100% loan 60% potongan gaji majikan